در زنجیره تولید مرغ، مزارع مرغ مادر سرمنشأ تولید جوجه‌های یک روزه گوشتی هستند. از همین رو، این بخش از زنجیره از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، و در مزارع مرغ مادر، اختلاط مرغ و خروس صورت می‌پذیرد. به بیانی ساده‌تر، برای تولید جوجه‌های یک روزه گوشتی در این مزارع، تخم مرغ نطفه‌دار تولید شده و به مراکز جوجه کشی ارسال می‌شود.

زنجیره تولید مام با در اختیار داشتن شش واحد مرغ مادر، در مجموع قریب به یک میلیون قطعه در ماه را تولید می‌کند.