• ایمیل:
    info@mamco.ir
  • شماره تماس:
    01132326323
  • آدرس:
    مازندران، بابل، میدان جهاد، خیابان دکتر علی شریعتی، ساختمان زنجیره تولید مام (شرکت مرغ اجداد مازندران)