• ایمیل:
  contact@mamco.ir
 • شماره تماس:
  01132326323
 • نمابر:
  01132326324
 • آدرس:
  مازندران، بابل، میدان جهاد، خیابان دکتر علی شریعتی، ساختمان زنجیره تولید مام (شرکت مرغ اجداد مازندران)
 • کد پستی:
  4714813979