اجداد در لغت به معنای پدربزرگ و مادربزرگ است. مرغ اجداد گوشتی در نسل آخر، مرغ‌هایی را تولید می‌کند که محصول آن‌ها گوشتشان است.‌ در زنجیره تولید مرغ پس از مرغ لاین، مرغ اجداد قرار دارد. مرغ لاین و مرغ اجداد برای تولید گوشت مرغ به روش صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا انتقال صفات موردنظر هر نژاد طی تلاقی‌های ژنتیکی مجموعاً به محصول نهایی (جوجه گوشتی یا تخم گذار) منتقل می‌گردد.

در سال‌های آغازین فعالیت زنجیره تولید مام (شرکت مرغ اجداد مازندران) این مجموعه با در اختیار داشتن چهار خط گلّه اجداد، تولید جوجه‌های اجداد مرغ مادر را در دستور کار قرار داد. در آن زمان، محاسبه عمده تولید جوجه‌های اجداد بر اساس ظرفیت خط D حدوداً ۱۵.۰۰۰ قطعه در سال بوده است.