در راستای مدیریت یکپارچه، ارائه خدمات دامپزشکی به واحدهای مرتبط، و ارائه‌ پروتئین سالم به مصرف‌کنندگان، زنجیره تولید مام خدمات دامپزشکی خود را در یک واحد کلینیک دامپزشکی واقع در شهر امیرکلا ارائه می کند. برخی از مهم‌ترین فعالیت‌های این واحد عبارت است از:

  • تأمین و توزیع واکسن برای استفاده مزارع مرغ مادر و گوشتی؛
  • مرکز مایه‌کوبی؛
  • کالبدگشایی و بررسی وضعیت تولیدات.