واحد کارگاه فرآوری محصولات یکی از بخش‌های مکمل زنجیره تولید مام به شمار می‌رود که وظیفه قطعه‌بندی و طعم‌دار کردن محصولات و ارائه‌ جوجه کباب در طعم‌های مختلف را بر عهده دارد. در حال حاضر دو کارگاه فرآوری محصولات به‌صورت مجزا مشغول به فعالیت است:
– کارگاه قطعه‌بندی محصولات واقع در کشتارگاه صنعتی سپیدان برای قطعه‌بندی محصولات در اوزان و اشکال مختلف؛
– کارگاه فرآوری محصولات واقع در روستای فولادکلا برای طعم‌دار کردن محصولات و ارائه انواع جوجه کباب.