از دیگر واحدهای مکمل زنجیره تولید مام، کارگاه تولید ضدعفونی در مجاورت کارخانه دان آبزیان شمال است. این واحد با تهیه دستگاه تولید ضدعفونی از طریق آنولیت بر پایه آب و نمک، امکان تولید و توزیع این محصول به‌وسیله تانکرهای نصب شده در واحدهای گوشتی و اتومبیل‌های حمل ضدعفونی صرفاً برای استفاده واحدهای تحت مدیریت زنجیره را فراهم کرده است.