این واحد نیز همچون کلینیک دامپزشکی، در راستای مدیریت یکپارچه با هدف ارائه‌ پروتئین سالم به مصرف‌کنندگان، خدمات دارویی خود را در یک واحد داروخانه دامپزشکی ارائه می‌کند. مهم‌ترین وظیفه این واحد تأمین و توزیع انواع دارو و مکمل‌های غذایی برای واحدهای تحت مدیریت زنجیره است.