جی اچ کیو GHQ

جی اچ کیو GHQ

لطفا قبل از تکمیل پاسخنامه این قسمت را به دقت مطالعه فرمایید: ضمن آرزوی توفیق روز افزون به اطلاع میرسانیم در نظر است تا هرساله وضعیت سلامت عمومی پرسنل شرکت مورد بررسی قرارگیردتا از این اطلاعات برای ارتقاء سلامت عمومی بهره برداری گردد *اطلاعات این پرسشنامه محرمانه خواهد بود و درصورت نیاز جز شما ومشاورتان کس دیگری بطور موردی از آن مطلع نخواهد شد*