اطلاعات فردی

اطلاعات فردی

زنجیره تولید شرکت مرغ اجداد مازندران
 • اطلاعات شخصی

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • وضعیت تاهل

 • مشخصات اعضای خانواده (همسر و فرزند، پدر و مادر، خواهر و برادر )

 • وضعیت نظام وظیفه

 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • وضعیت مسکن

 • سوابق تحصیلی

 • آشنایی با زبان های خارجی

 • بر مبنای 3 وضعیت (ضیف، متوسط و خوب) پاسخ دهید
 • بر مبنای 3 وضعیت ضیف، متوسط و خوب پاسخ دهید
 • بر مبنای 3 وضعیت ضیف، متوسط و خوب پاسخ دهید
 • آشنایی با کامپیوتر

 • سایر گواهینامه های فنی و حرفه ای یا مؤسسات آموزشی

 • گواهینامه رانندگی

 • فعالیتهای علمی

 • تجربیات شغلی

 • نحوه همکاری

 • معرف یا 2 نفر که شما را کاملا می شناسند

 • پست مورد درخواست و تاریخی که می توانید مشغول به کار شوید

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • لطفاً به سؤاالت زیر به دقت پاسخ دهید

 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  لطفا رزومه خود را بصورت فایل PDF و یا Word بارگذاری نمایید.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
  لطفا عکس پرسنلی خود را بصورت فایل JPG و یا PNG بارگذاری نمایید.