تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی :

مازندران-بابل- میدان جهاد- خیابان شریعتی- ساختمان بانک قوامین

تلفن :

011-32326323

فکس :

011-32326324

ایمیل :

morgheajdad@gmail.com

آدرس فروشگاه :

مازندران-بابل- چهار راه گلشن- مجتمع تجاری سرهنگ پور

تلفن فروشگاه :

011-44420681